South Telecom chính thức trở thành thành viên của hiệp hội MMA

South Telecom JSC chính thức trở thành thành viên của hiệp hội MMA Global – một trong những hiệp hội tiếp thị di động (Marketing Mobile Association) thương mại phi lợi nhuận hàng đầu trên thế giới bao gồm hơn 800 công ty thành viên trên toàn cầu và 15 văn phòng khu vực

Xem thêm