Dịch vụ tích hợp CNTT – Viễn thông

South Telecom cung cấp các Dịch vụ Tư vấn và Triển khai giải pháp tích hợp dịch vụ CNTT-Viễn thông được đóng gói / theo yêu cầu phù hợp với quy trình khép kín hoạt động của doanh nghiệp.

Dich_vu_tich_hop_vien_thong

+ TELECOMMUNICATION SERVICES

- Truy cập Internet.
- Mạng WAN/LAN, VPN…
- Hosting (Web hosting, Mail Hosting, Co location Server)
- Truyền số liệu
- IT Help Desk Outsoucing

 SYSTEM INTEGRATED SERVICES

Đối với các doanh nghiệp có yêu cầu khắt khe về mặt giải pháp và sử dụng dịch vụ tích hợp với hệ thống hạ tầng mạng có sẳn của doanh nghiệp, South Telecom cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát và đề xuất phương án triển khai tương ứng cho từng loại dịch vụ cụ thể bao gồm:

- SMS Gateway integrated service
- IP-PBX/IPCC integrated service
- CRM integrated service
- VoIP integrated service

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ DEMO: 1900 54 54 63

Các Sản phẩm & Dịch vụ khác của South Telecom: