Tổ chức

Tổng số nhân sự : + 50
South Telecom là đơn vị có đội ngũ nhân sự trẻ, bên cạnh những lãnh đạo dày dặn trên 10 năm kinh nghiệm trong quản lý, vận hành và khai thác dịch vụ trong lĩnh vực Viễn thông. 
Nhan_su_SouthTelecom

Mo_hinh_to_chuc_South_Telecom