Tag Archives: video conference

Hội nghị truyền hình WorldMEETING

WorldMEETING có thể tổ chức các cuộc họp đàm thoại, hội nghị truyền hình(video conference), web multimedia từ 2 điểm trở lên và không giới hạn. WorldMEETING cho phép các thành viên đàm thoại, chia sẻ webcam (video), chia sẻ màn hình, slide, và đặc biệt có thể lưu và phát lại cuộc họp. NgoàiContinue Reading

Những bước để tổ chức hiệu quả những buổi họp trực tuyến

Hội nghị trực tuyến có thể lãng phí rất lớn về thời gian. Nhưng khi tiến hành đúng, nó có thể vừa hiệu quả và hữu hiệu, thậm chí còn hơn cả các cuộc họp gặp gỡ trực tiếp. Chính xác là các cuộc họp trực tuyến có thể vượt trội hơn so với cácContinue Reading