Tag Archives: hội nghị truyền hình giá rẻ

Hội nghị truyền hình WorldMEETING

WorldMEETING có thể tổ chức các cuộc họp đàm thoại, hội nghị truyền hình(video conference), web multimedia từ 2 điểm trở lên và không giới hạn. WorldMEETING cho phép các thành viên đàm thoại, chia sẻ webcam (video), chia sẻ màn hình, slide, và đặc biệt có thể lưu và phát lại cuộc họp. NgoàiContinue Reading