Sửa lỗi “Application Blocked’ Java khi kê khai thuế qua mạng

Sửa lỗi “Application Blocked’ Java khi kê khai thuế qua mạng. Cập nhật ngày 16/01/2014

Báo lỗi : Application Blocked

Application Blocked by Security Settings

Your security settings have blocked a self-signed application from running with an out-of-date or expired version of Java.

Application Blocked Java

The application cannot be run.

Name: TkhaiOffineSigner

Location: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

Reason: Your security settings have blocked a self-signed application from running with an out-of-date or expired version of Java.

Application Blocked Java-1

Khắc phục/ Sửa lỗi:

Bước 1: Vào StartControl pannel

Application Blocked Java-2

Bước 2: Chọn Java

Application Blocked Java-3

Bước 3: Chọn Tab Security

Application Blocked Java-4

Bước 4: Chuyển từ  High (minimum recommended) xuống Medium.

Application Blocked Java-5

Bước 5: Chọn ApplyOK để hoàn tất.

Application Blocked Java-6

Đã hoàn tất. Bạn vui lòng tắt và bật lại IE để kê khai thuế bình thường. Click để xem Hướng dẫn kê khai thuê quan mạng

Sorry, comments are closed for this post.