Lập Trình Viên PHP


Yêu cầu công việc:

  • Đam mê lập trình. 
  • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng
  • Có từ 1 năm kinh nghiệm lập trình Web PHP, Framework CodeIgniter
  • Ưu tiên ứng viên có khả năng lập trình Java.
  • Có kinh nghiệm ứng dụng HTML, CSS/ HTML5, CSS3 và Javascript framework, jQuery, Boostrap…
  • Nắm vững cơ sở dữ liệu MySQL.
  • Khả năng tư duy, học hỏi nhanh, đưa ra các ý tưởng để phát triển dự án.
  • Có tính trách nhiệm cao.
  • Kỹ năng làm việc dưới áp lực.
  • Chấp nhận những bạn mới ra trường.