Digital Marketing

South Telecom cung cấp các công cụ marketing hiện đại giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tiếp cận và chăm sóc khách hàng phù hợp nhất.

South Telecom nhận thấy việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing truyền thông trong thời điểm hiện tại là một định hướng phù hợp vì đặc điểm phương tiện truyền thông của Digital Marketing có các đặc trưng bổ sung cho phương tiện truyền thông truyền thống bao gồm:

     - Measurable (có khả năng đo lường)
     - Targetable (nhắm đúng khách hàng mục tiêu)
     - Optimize able ( có thể tối ưu)
     - Addressable (xác định)
     - Interactively (có tính tương tác)
     - Relevancy ( tính liên quan)
     - Viral able (có khả năng phát tán)

South Telecom phân nhóm các dịch vụ Digital Marketing cung cấp đến dựa trên các đặc tính của phương thức truyền thông và đặc tính của dịch vụ như sau:

 + Email/SMS Marketing :

Nhóm dịch vụ này mang tính truyền thông trực tiếp và nhận tương tác hai chiều rất phù hợp cho các doanh nghiệp khi tiến hành các hoạt động marketing cần đo lường độ nhận biếtphản hồi của khách hàng cuối.

Trong nhóm này South Telecom cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 - Email Marketing
 - 2-way SMS sử dụng đầu số 1900, 8xxx, 6xxx, 4xxx

 + Online Ads/ PR

Nhóm dịch vụ này nhắm đến tương tác trực tiếp khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp bằng các phương thức truyền thông điệp qua các công cụ PR (bài viết, tin tức, event,…) hoặc các banners, Popup window,…. trên các hệ thống website được khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp quan tâm.

Trong nhóm này, South Telecom cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 - Online Advertising (Banners, viết bài quảng cáo,…)
 - Online PR ( tư vấn tổ chức event, viết bài PR, viết bài phân tích ,…)

+ Social MediaNhóm dịch vụ này , South Telecom mong muốn đưa đến cho doanh nghiệp phương thức lan truyền hiệu quả với phương pháp phân cấp cho phép tối ưu hoá xã hội hiện diện truyền thông bằng cách xây dựng lòng tin trong cộng động từ các mối quan hệ cấp 1 (mối quan hệ trực tiếp)

Trong nhóm này, South Telecom cung cấp các dịch vụ tư vấn và quản trị các trang truyền thông xã hội bao gồm:

 - Facebook
 - Youtube
 - Twitter
 - Linkedin
 - Anphabe
 - Forum seeding

 + Google Adwords/ Pay per clicks

Với nhóm dịch vụ này, South Telecom tư vấn và phân tích hiệu quả của việc tổ chức thông tin trên hệ thống website của doanh nghiệp cũng như đẩy nhanh vị trí tìm kiếm từ đó doanh nghiệp điều chỉnh và phát triển độ nhận biết thương hiệu.

Dịch vụ Digital Marketing được South Telecom cung cấp đơn thuần chỉ là tư vấn phương pháp và đưa ra các công cụ giúp doanh nghiệp thực hiện và đo lường các hoạt động truyền thông và marketing.

South Telcom khuyên doanh nghiệp nên chuẩn bị các yếu tố sau đây để hoạt động Digital marketing được tổ chức đúng bản chất  cũng như không bị hiểu sai là hình thức spam và hoạt động marketing rẻ tiền.

 3_quy_tac_digital_marketing