Sự “sụp đổ” của Panasonic và xu thế hiện nay

Với kinh nghiệm hàng chục năm trên thị trường Tổng đài, người khổng lồ Nhật Bản - Panasonic gần đây đã quyết định đóng cửa mảng Kinh doanh Truyền thông của Panasonic (các hạng mục PBX, SIP và Scanner) trong khung thời gian hai năm. Vậy xu thế hiện nay là gì?

Xem thêm