South Telecom - Đối tác phân phối cấp cao của Viber Business Messages tại Việt Nam

Đầu năm 2021, South Telecom chính thức trở thành đối tác phân phối cấp cao Viber Business Messages tại Việt Nam, mang đến một làn sóng Marketing channels mới dành cho các Doanh nghiệp với đa dạng loại hình dịch vụ.

Xem thêm